1. SZ. MELLÉKLET

BELÉPÉSI NYILATKOZAT: PÁRTOLÓ TAG

Melléklet 1.                                                                     BELÉPÉSI NYILATKOZAT (PÁRTOLÓ TAG)                                              

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” / 2 Tim. 1:7 /

 

Alulírott………………………………………………………………………………………………….(a nevet kérjük nyomtatott  betűvel írni) lakcím:……………………………………………………………………….szül.hely:…………………………………………..,szül.idő:…………………………………         aláírásommal tanúsítom, hogy a Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesületbe (SZefiSZ) PÁRTOLÓ tagként belépek .

Szimpatizálok az egyesület szellemiségével, egyetértek elveivel, céljaival, erkölcsileg támogatom az egyesület munkáját.

 Lehetőségeim szerint részt veszek az egyesület találkozóin.

A SZefiSZ szolgálatát tőlem telhetőn anyagilag támogatom.

 

Bízom abban, hogy Isten segítségével a SZefiSZ RENDES tagjává válhatok.

 

Kelt:…………………………………………….201……………......                                                 

 

                                                                                     …...…………………………………………………………………………….

                                                                                        Aláírás

A pártoló tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.

„EGY CÉLÉRT SOK KÉZZEL!!!”