5.SZ. MELLÉKLET

Igazolás Támogatásról magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére

SZER-TELEN FIATALOKÉRT SZOLNOK

Közhasznú Egyesület ( SZefiSZ )

„Egy célért sok kézzel…”

Szer-telen Fiatalokért Szolnok (SZefiSZ)   5000 Szolnok, Batthyány u. 8.   Tel.:+36  20/348-0246;     Fax:+36  56/371-366     e-mail: szefisz@gmail.com

Melléklet 5.

Igazolás Támogatásról magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére


Adományozott megnevezése:..................................................................................................
Adományozott adószáma: .......................................................................................................
Adományozott székhelye: .......................................................................................................
Közhasznú minősítés fokozata: ..............................................................................................
 
Adományozó neve: .................................................................................................................
Adományozó adóazonosító jele: ............................................................................................

Adományozó adószáma (egyéni vállalkozó esetén ez is kell): ...............................................
Adományozó lakhelye: ............................................................................................................
Adományozott összeg: ..............................Ft, azaz ............................................ ………….Ft
Tartós adomány esetén (1+3 év) a szerződés kelte: ..............................................................
Adomány értéke 20  -ben : ................................................................................................Ft
Értékpapír névértéke 20  -ben: ..........................................................................................Ft
Támogatott cél  .......................................................................................................................
.................................................................................................................................................Jelen igazolás a személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. tv. alapján került kiállításra,

melyet a ..................................................................................................................................
magánszemély 20  . évre vonatkozó SZJA-bevallásánál figyelembe vehet.


.........................................., 20.. .................... ................
                                                                    

                                                                                                          Kozák Csaba

                                                                                                          elnök SZefiSZ