2.SZ. MELLÉKLET

BELÉPÉSI NYILATKOZAT, RENDES TAG

Melléklet 2.                                                                      BELÉPÉSI NYILATKOZAT: RENDES TAG

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” / 2 Tim. 1:7 /

 

Alulírott……………………………………………………………………………………(a nevet kérjük nyomtatott  betűvel írni)

lakcím……………………………………………………………………………………………szül.hely:……………………………….…………… szül.idő:………………………………        aláírásommal tanúsítom, hogy a Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesületbe (SZefiSZ) RENDES tagként belépek és annak feltételeit magamra nézve kötelezőnek tartom.

Vállalom a szer-telen élet Istentől kapott szabadságát és elfogadom az Egyesület Alapszabályát és az SZMSZ-t, valamint fizetem a tagdíjat.

Vállalt kötelezettségeim teljesítése érdekében,  lehetőségeim szerint részt veszek az egyesület találkozóin.

A SZefiSZ szolgálatát tőlem telhetően anyagilag támogatom.

A SZefiSZ Alapszabályát magamra nézve kötelezőnek tartom, az éves tagdíjat legkésőbb november 30-ig befizetem.

 

Vállalt kötelezettségeim megtartásához Isten segítségét kérem.

 

Kelt:…………………………………….201……………......

                                                             

                                                                                     …...………………………………………………………………………..

                                                                                   Aláírás

A RENDES tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.

„EGY CÉLÉRT SOK KÉZZEL!!!”