6.SZ. MELLÉKLET

Igazolás Támogatásról Társaságok részére

SZER-TELEN FIATALOKÉRT SZOLNOK

Közhasznú Egyesület ( SZefiSZ )

„Egy célért sok kézzel…”

Szer-telen Fiatalokért Szolnok (SZefiSZ)   5000 Szolnok, Batthyány u. 8.   Tel.:+36  20/348-0246;     Fax:+36  56/371-366     e-mail: szefisz@gmail.com

Melléklet 6.

Igazolás Támogatásról Társaságok részére

Adományozott megnevezése:..........................................................................................................
Adományozott adószáma: ...............................................................................................................
Adományozott székhelye: ...............................................................................................................
Közhasznú minősítés fokozata: ......................................................................................................
 
Adományozó megnevezése: ..........................................................................................................
Adományozó adószáma: ................................................................................................................
Adományozó székhelye: .................................................................................................................
Adományozott összeg: .............................................Ft, azaz .....................................................Ft
Eszköz, természetben nyújtott adomány értéke:……………………………………………………….
nyilvántartási érték: .......................................Ft, vagy
piaci érték: ......................................................................Ft.
Tartós adomány esetén (1+3 év) a szerződés kelte: ......................................................................
Adomány értéke 20  -ben : .........................................................................................................Ft
Értékpapír névértéke 20  -ben: ...................................................................................................Ft
Támogatott cél .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................


Jelen igazolás a társasági adótörvény 1996 évi LXXXI. tv. 5-7 § -a alapján került kiállításra, melyet a .............................................................................................................................................................
társaság (ill. egyéni vállalkozó) 20  . évi adóalap kedvezményéhez vehet igénybe.


.........................................., 20.. .................... .......

                                                                                               

                                                                                                     Kozák Csaba sk.

                                                                                                       elnök SZefiSZ